Skip Navigation or Skip to Content
X
DEKONSPIROJ dhe jokal., kal.libr.
Tregoj a them diçka që duhet mbajtur e fshehtë, zbuloj para të tjerëve një gjë a veprimtari të fshehtë, nxjerr në shesh të fshehtën e dikujt a të diçkaje. Dekonspiroi organizatën (shokët, bazën). Asnjë nuk dekonspiroi.