Skip Navigation or Skip to Content
X
DEKORUAR mb.
1. Që ka marrë një dekoratë, që i është dhënë një dekoratë. Punonjës i dekoruar. Brigadë e dekoruar. Ndërmarrje (shkollë) e dekoruar.
2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit. Uroi të dekoruarit. Foli në emër të të dekoruarve.