Skip Navigation or Skip to Content
X
DEKOVIL m.sh.hek.
Tren i vogël që ecën mbi binarë të ngushtë dhe që shërben zakonisht për të mbartur minerale e materiale të ndryshme. Dekovil automatik. Dekovili i minierës. Vagonë dekovili. Rrugë (udhë) dekovili. Binarët e dekovilit. Mbart me dekovil.