Skip Navigation or Skip to Content
X
DEKRET m.sh.
Akt i shkruar i një organi të lartë të pushtetit shtetëror ose i kryetarit të shtetit, që ka fuqi ligjore. Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor. Dekreti i presidentit. Me dekret mbretëror (perandorak). Dekret emërimi. Dekreti i faljes (i amnistisë). Nxjerr (shpall, boton) një dekret.