Skip Navigation or Skip to Content
X
DEKRETLIGJ m.sh.vjet.
Dekret me fuqi ligjore brenda një kohe të caktuar. Nxjerr një dekretligj.