Skip Navigation or Skip to Content
X
DEKRETOJ kal.
Lëshoj një dekret, vendos për diçka me anë të një dekreti, urdhëroj me dekret për diçka; i jap fuqi ligjore diçkaje. Dekretoi heqjen e taksave. Dekretoi zgjedhjet. Dekretoi emërimin.