Skip Navigation or Skip to Content
X
DEMORALIZOJ kal.
E bëj dikë të bjerë moralisht, të humbasë guximin për të vepruar, ia thyej vrullin e zemrën për punë, e bëj të ligështohet e ta lëshojë zemra. Goditjet e partizanëve i demoralizuan pushtuesit.