Skip Navigation or Skip to Content
X
DENDËSHOR mb.
1. Që i ka shumë të dendura degët e gjethet dhe që e ka kurorën të gjerë (për drurët). Lis (rrap) dendëshor. Kumbull dendëshore.
2. Që është i trashë e i plotë nga trupi, por jo shumë i zhdërvjellët (për njerëzit e kafshët). Burrë dendëshor. Grua dendëshore. Kalë dendëshor. Lopë dendëshore.