Skip Navigation or Skip to Content
X
DENDËSISHT ndajf.
Në mënyrë të dendur, dendur; me dendësi. E mbulon dendësisht. Është mbjellë dendësisht.