Skip Navigation or Skip to Content
X
DENDËSUES mb.
Që e bën më të dendur diçka, që i rrit dendësinë. Hinkë dendësuese. tek. hinkë prej metali në fabrikat e tekstileve, nëpër të cilën kalon pambuku dhe ngjishet e dendësohet.