Skip Navigation or Skip to Content
X
DENJË mb.
Që e meriton plotësisht të jetë a të quhet i tillë, që i ka të gjitha cilësitë për një detyrë, për një nderim etj. Pjesëtar i denjë. Vend i denjë. Vepër e denjë. I denjë për atë detyrë. Luftëtar i denjë i revolucionit.