Skip Navigation or Skip to Content
X
DENJËSI f.
Të qenët i denjë; dinjitet.