Skip Navigation or Skip to Content
X
DERËBABËSHUAR mb.
Që nuk i ka mbetur njeri i gjallë në shtëpinë e prindërve, që i është shuar dera e babait (për gruan e martuar).