Skip Navigation or Skip to Content
X
DESHIFRUESHËM mb.
Që mund të bëhet i lexueshëm dhe i kuptueshëm, që mund të deshifrohet. Tekst i deshifrueshëm. Shkrime të deshifrueshme.