Skip Navigation or Skip to Content
X
DESHMËRI f.libr.
1. Qëndrim i shëndoshë ideologjik; shprehja, përhapja e mbrojtja e ideve përparimtare e revolucionare, të qenët i ideshëm. Ideshmëri e lartë. Me ideshmëri të shëndoshë. Mungesë ideshmërie.
2. Tërësia e ideve të një vepre letrare, të një shfaqjeje artistike etj.; pasuri ideore.