Skip Navigation or Skip to Content
X
DETAL m.sh.tek.
Pjesë e veçantë e një makine a e një mekanizmi; secila nga pjesët përbërëse të një makine a të një mekanizmi. Detale prerëse (lidhëse). Detal i ri (i përdorur). Detalet e makinës. Zëvendësimi (ndërrimi, prodhimi) i detaleve.