Skip Navigation or Skip to Content
X
DHËMBAC edhe mb.shar.
1. Që i ka dhëmbët të rrallë e të vegjël, që s'ka dhëmbë të rregullt.
2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit.