Skip Navigation or Skip to Content
X
DHËMBÇIM sh.
Veprimi sipas kuptimit të foljes DHËMBÇOJ.