Skip Navigation or Skip to Content
X
DHËMBECËR m.sh.
Krehër me dy palë dhëmbë të vegjël për të krehur dhentë.