Skip Navigation or Skip to Content
X
DHËMBOR mb.
1. Që ka të bëjë me dhëmbët; që u përket dhëmbëve. Nerv dhëmbor.
2. gjuh. Që shqiptohet duke puqur majën e gjuhës e pjesën e përparme të saj tek ana e pasme e dhëmbëve të sipërm (për tinguj të tillë si d, t etj.). Tinguj dhëmbore. Bashkëtingëlloret dhëmbore.
3. gjuh. si em. ~ E, ~JA f. sh. ~E, ~ET. Tingull dhëmbor.