Skip Navigation or Skip to Content
X
DHEMIHËS m.sh.
Punëtor që mih dheun për hapjen e kanaleve, të hendeqeve etj.; ai që mih dheun.