Skip Navigation or Skip to Content
X
DHENOR mb.
1. Që kullot bashkë me dhen, që rri në tufën e dhenve (për dhitë).
2. si em. ~E, ~JA f. sh. ~E, ~ET. Dhi që rri e kullot bashkë me dhentë, dhi në tufën e dhenve.