Skip Navigation or Skip to Content
X
DHENTË mb.
1. Që del nga dhentë, që merret nga dhentë, prej dhensh. Lëkurë e dhentë. Lesh (qumësht) i dhentë.
2. Që bëhet me lesh dhensh. Gunë e dhentë.