Skip Navigation or Skip to Content
X
DHERISHTE Sh f.
Përzierje dheu ose rëre me pleh. Dherishte pylli. Shtresë dherishteje. Grumbulloj dherishte. Mbush me dherishte (koshin).