Skip Navigation or Skip to Content
X
DHESPOT sh m.
Titull fetar në kishën ortodokse ndërmjet priftit dhe mitropolitit, peshkop; ai që mban këtë titull, kryetar i një dioqeze ortodokse (në vendet ku vepron feja ortodokse; në të kaluarën edhe në Shqipëri). * E bën dhespotin (priftin, hoxhën) me barrë tall,shih te BARR/Ë,~A.