Skip Navigation or Skip to Content
X
DIALOG m.sh.
1. Bisedë që bëhet ndërmjet dy a me shumë vetave, bashkëbisedim; rrahje e një çështjeje nga dy a me shumë veta duke biseduar drejtpërdrejt, duke ballafaquar mendimet në shtyp, në një mbledhje etj. Dialog i gjatë (i shkurtër, i gjallë). Dialog politik. Filluan (ndërprenë) dialogun.
2. let. Pjesë e një vepre letrare që përmban bashkëbisedimin ndërmjet personazheve ose fjalët që shkëmbejnë ata; vepër letrare e shkruar në formë bashkëbisedimi. Arti (mjeshtëria) e dialogut.