Skip Navigation or Skip to Content
X
DIAMETËR m.sh.
1. gjeom. Vijë e drejtë që bashkon dy pika të një rrethi a të sipërfaqes së një sfere duke kaluar nëpër qendër. Diametri i rrethit (i sferës). Gjatësia e diametrit.
2. Gjerësia më e madhe e një trupi cilindrik ose të rrumbullakët; vijë e drejtë horizontale e përfytyruar nga njëri skaj në skajin tjetër më të largët të një trupi, të një ene a të një hapësire me trajtë pak a shumë të rrumbullakët. Diametri i jashtëm (i brendshëm). Diametri i gypit (i kazanit). Diametri i Tokës. Diametri i trungut (i lisit...). Diametri i vidhës. Diametri i kokës.