Skip Navigation or Skip to Content
X
DIAMETRAL mb.
Që ka të bëjë me diametrin, që i përket diametrit; që shkon në drejtim të diametrit. Vijë diametrale. Rrafshe diametrale.