Skip Navigation or Skip to Content
X
DIAMETRALISHT ndajf.
1. Në drejtim të diametrit. E preu diametralisht.
2. fig. Krejt, plotësisht. Diametralisht i kundërt. Ndryshojnë diametralisht.