Skip Navigation or Skip to Content
X
DIAPOZITIV m.sh.
Fotografi a vizatim zakonisht në xham ose në një lëndë tjetër të tejdukshme, që projektohet në një pëlhurë për qëllime mësimore, për të dëshmuar diçka etj. Projektimi i diapozitivave. Ilustrimi me diapozitiv. Shoqërojnë mësimin (shpjegimin) me diapozitiva.