Skip Navigation or Skip to Content
X
DIDAKTIKË f.
Pjesë e pedagogjisë që merret me përmbajtjen e me synimet e procesit mësimor, me metodat dhe me format e organizimit të të mësuarit në shkollë; teoria e të mësuarit në shkollë.