Skip Navigation or Skip to Content
X
DIELLZIM m.
Veprimi dhe gjendja sipas kuptimeve të foljeve DIELLZOJ, DIELLZOHET. Diellzimi i bimës. Diellzimi dhe ajrimi. I krasitin për diellzim.