Skip Navigation or Skip to Content
X
DIEZ m.sh.muz.
1. Shenjë e veçantë që vihet para një note dhe që tregon se zëri duhet ngritur një gjysmë toni më lart.
2. Përd. mb. sipas kuptimit të emrit (pas një note). Do (fa) diez.