Skip Navigation or Skip to Content
X
DIFERENCOJ kal., libr.
Bëj dallim ndërmjet dy a me shumë njerëzve ose grupeve, ndërmjet dy sendeve, dy dukurive etj.; ndaj ose dalloj pjesët përbërëse të një tërësie, veçoj diçka nga diçka tjetër, nuk i quaj njësoj; ndryshoj diçka dhe e bëj të dallohet nga të tjerat. Diferencon grupet (klasat, njerëzit). Diferencon rrymat. Diferencoi forcat. Diferencoi normat. Diferencon punët (problemet, çështjet).