Skip Navigation or Skip to Content
X
DIFTONG m.sh.gjuh.
Grup prej dy zanoresh që shqiptohen si një rrokje e vetme. Diftong ngjitës diftong me theksin në zanoren e dytë. Diftong zbritës diftong me theksin në zanoren e parë. Diftong i gjatë (i shkurtër).