Skip Navigation or Skip to Content
X
DIFTONGOHET vetv.gjuh.
Merr vlerën e një diftongu; bëhet diftong, kthehet në diftong (një zanore).