Skip Navigation or Skip to Content
X
DIFTONGOJ kal.gjuh.
I jap vlerën e një diftongu; e bëj diftong, e kthej në diftong (një zanore).