Skip Navigation or Skip to Content
X
DIGJEPIQ m.palak.
Periudha që nga fillimi deri nga fundi i dhjetorit, kur malësorët zakonisht nuk merreshin me punë bujqësore. Ishin në digjepiq.