Skip Navigation or Skip to Content
X
DINAMIZËM m.
Të qenët dinamik; forcë e veçantë, vrull e gjallëri që karakterizon dikë a diçka. Dinamizmi revolucionar (luftarak). Dinamizmi i jetës (i zhvillimit). Dinamizmi i valleve (i këngëve, i melodive). Dinamizmi i lojës. Plot dinamizëm. Vepron me dinamizëm.