Skip Navigation or Skip to Content
X
DINAMOMETËR m.sh.tek.
Aparat që shërben për të matur intensitetin e forcës; forcëmatës. Dinamometër elektrik. Dinamometër dore (këmbe).