Skip Navigation or Skip to Content
X
DIOPTRI f.fiz.
1. Njësi e matjes së fuqisë thyerëse të thjerrëzave.
2. mjek. Njësi e matjes së forcës a të aftësisë së të parit; numri i thjerrëzës që korrigjon çrregullimet e të parit. Syze me dioptri.