Skip Navigation or Skip to Content
X
DIQYSH ndajf.
Në një farë mënyre, disi. E kaluan diqysh. U përgatit diqysh. E rregulloi diqysh.