Skip Navigation or Skip to Content
X
DIRGJEM vetv.
1. Zdirgjem. U dorgj nga mali. Dirgjet uji prej lugut.
2. vet. veta III. Shkrin. Dirgjet bora (akulli).