Skip Navigation or Skip to Content
X
DIRIGJOJ kal.
1. muz. Drejtoj një orkestër, një kor ose dikë që këndon a luan me vegël muzikorë në një shfaqje. Dirigjon orkestrën (korin).
2. fig. libr. Luaj rolin kryesor për organizimin e drejtimin e një pune a veprimtarie, drejtoj. Dirigjon skuadrën.