Skip Navigation or Skip to Content
X
DIRIGJUES m.sh.
1. muz. Ai që drejton një orkestër, një kor ose dikë që këndon a luan me vegël muzikore në një shfaqje. Dirigjuesi i korit (i orkestrës).
2. fig. libr. Ai që luan rolin kryesor për organizmin e drejtimin e një pune a veprimtarie, drejtues. Dirigjuesi skuadrës. * I bindet shkopit të dirigjuesit (të dirigjentit) libr. shih te DIRIGJENT,~I.