Skip Navigation or Skip to Content
X
DISTILOJ kal., tek.
Shndërroj një lëng në avull duke e ngrohur dhe pastaj e kthej avullin përsëri në gjendje të lëngët duke e ftohur me qëllim që të pastrohet nga lëndët e panevojshme ose të tretura në të. Distilon naftën (vajin, ujin).