Skip Navigation or Skip to Content
X
DISTILUES tek, mb.
Që ka të bëjë me distilimin; që bën distilimin; që përdoret për të distiluar diçka. Aparat distilues. Enë distiluese. Aftësia distiluese.