Skip Navigation or Skip to Content
X
DISTINKTIV m.sh.
Shenjë dalluese prej metali etj. me përmasa të vogla, me një figurë a me diçka të shkruar mbi të, që mbahet në gjoks dhe që u jepet anëtarëve të një organizate, atyre që marrin pjesë në një aksion a në një ngjarje të shënuar etj. ose atyre që dallohen në një fushë të caktuar të veprimtarisë shoqërore.