Skip Navigation or Skip to Content
X
DITA-DITËS ndajf.
1. Nga dita në ditë, çdo ditë njëra pas tjetrës; vazhdimisht, gjithnjë; çdo ditë e më shumë, gjithnjë e më tepër. Rritet (shtohet, pakësohet, zvogëlohet) dita-ditës. Forcohet (shëndoshet, dobësohet) dita-ditës. Përmirësohet (zbukurohet) dita-ditës.
2. Çdo ditë, përditë. Vjen dita-ditës. E shoh (e takoj) dita-ditës. Me pyet dita-ditës.
3. Në njërën prej ditëve më të afërme, shumë shpejt, së afërmi. Pritet të vijë (të ndodhë, të vdesë) dita-ditës.