Skip Navigation or Skip to Content
X
DITAR II m.sh.vjet.
Njësi mase për tokën, afërsisht e barabartë me sipërfaqen që mund të lërojë një pendë qe në një ditë. Mbolli dhjetë ditarë me grurë. I dhanë disa ditarë tokë.